این دو نفر


این روزها که می‌گذرد...

دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۸

امروز هم اگر نمی‌نوشتم درست یک ماه می‌شد که این منزلگاه را تازه نکرده بودیم که این البته بی‌سابقه بوده! نه این که حرفی نداشته باشیم، حرف‌ها را باید قورت داد این روزها! اما حرف‌ها را قورت دادن، آدم را بزرگ می‌کند. گاهی حتی صدای شکستن دیواره‌ی استخوان‌هایم را می‌شنوم که دارند جوانه می‌زنند و بزرگ می‌شوند! شنیده‌ام گریه هم آدم را بزرگ می‌کند. گریه‌هایی که بی‌دلیل‌اند نه به این معنی که دلیلی برای گریه وجود ندارد که دلیل آن‌قدر زیاد هست که درست نمی‌توان تشخیص داد این گریه بابت کدام یکی‌شان است!

بزرگ شدن اما درد هم دارد. آن‌قدر درد دارد که گاهی دوست داری تمام شود، متوقف شود، حداقل فرصتی برای استراحت بدهد! آن‌قدر که گاهی دوست داری فریاد بزنی: "لعنتی! دست بردار دیگه!" اما در این میان، چیز عجیبی هست که درد را تحمل‌پذیر می‌کند، این‌که باید روزهای خوبی هم در راه باشند! روزی که پروانه‌های خشک‌شده، از لای برگ‌های کتاب شعر پرواز می‌کنند،

و خواب در دهان مسلسل‌ها خمیازه می‌کشد...

روزی که سبز، زرد نباشد،

و گل‌ها اجازه داشته باشند، هر جا که دوست داشته باشند، بشکفند...

 

ای روزهای خوب که در راهید!

ای جاده‌های گمشده در مه!

ای روزهای سخت ادامه!

از پشت لحظه‌ها به در آیید!

ای روز آفتابی!

ای مثل چشم‌های خدا آبی!

ای روز آمدن!

ای مثل روز، آمدنت روشن!

این روزها که می‌گذرد، هر روز

در انتظار آمدنت هستم!

اما

با من بگو که آیا، من نیز

در روزگار آمدنت هستم؟

 

 

متن کامل شعر "روز ناگزیر" سروده‌ی مرحوم قیصر امین‌پور:

این روزها که می‌گذرد، هر روز

احساس می‌کنم که کسی در باد

فریاد می‌زند

احساس می‌کنم که مرا

از عمق جاده‌های مه‌آلود

یک آشنای دور صدا می‌زند

آهنگ آشنای صدای او

مثل عبور نور

مثل عبور نوروز

مثل صدای آمدن روز است

آن روز ناگزیر که می‌آید

روزی که عابران خمیده

یک لحظه وقت داشته باشند

تا سربلند باشند

و آفتاب را

در آسمان ببینند

روزی که این قطار قدیمی

در بستر موازی تکرار

یک لحظه بی‌بهانه توقف کند

تا چشم‌های خسته‌ی خواب‌آلود

از پشت پنجره

تصویر ابرها را در قاب

و طرح واژگونه‌ی جنگل را

در آب بنگرند

آن روز

پرواز دست‌های صمیمی

در جستجوی دوست

آغاز می‌شود

روزی که روز تازه‌ی پرواز

روزی که نامه‌ها همه باز است

روزی که جای نامه و مهر و تمبر

بال کبوتری را

امضا کنیم

و مثل نامه‌ای بفرستیم

صندوق‌های پستی

آن روز آشیان کبوترهاست

روزی که دست خواهش، کوتاه

روزی که التماس گناه است

و فطرت خدا

در زیر پای رهگذران پیاده‌رو

بر روی روزنامه نخوابد

و خواب نان تازه نبیند

روزی که روی درها

با خط ساده‌ای بنویسند:

"تنها ورود گردن کج، ممنوع"!

و زانوان خسته‌ی مغرور

جز پیش پای عشق

با خاک آشنا نشود

و قصه‌های واقعی امروز

خواب و خیال باشند

و مثل قصه‌های قدیمی

پایان خوب داشته باشند

روز وفور لبخند

لبخند بی‌دریغ

لبخند بی‌مضایقه‌ی چشم‌ها

آن روز

بی چشمداشت بودن ِ لبخند

قانون مهربانی است

روزی که شاعران

ناچار نیستند

در حجره‌های تنگ قوافی

لبخند خویش را بفروشند

روزی که روی قیمت احساس

مثل لباس

صحبت نمی‌کنند

پروانه‌های خشک‌شده، آن روز

از لای برگ‌های کتاب شعر

پرواز می‌کنند

و خواب در دهان مسلسل‌ها

خمیازه می‌کشد

و کفش‌های کهنه‌ی سربازی

در کنج موزه‌های قدیمی

با تار عنکبوت گره می‌خورند

در دست کودکان

از باد پر شوند

روزی که سبز، زرد نباشد

گل‌ها اجازه داشته باشند

هر جا که دوست داشته باشند

بشکفند

دل‌ها اجازه داشته باشند

هر جا نیاز داشته باشند

بشکنند

آیینه حق نداشته باشد

با چشم‌ها دروغ بگوید

دیوار حق نداشته باشد

بی پنجره بروید

آن روز

دیوار باغ و مدرسه کوتاه است

تنها

پرچینی از خیال

در دوردست حاشیه‌ی باغ می‌کشند

که می‌توان به سادگی از روی آن پرید

روز طلوع خورشید

از جیب کودکان دبستانی

روزی که باغ سبز الفبا

روزی که مشق آب، عمومی است

دریا و آفتاب

در انحصار چشم کسی نیست

روزی که آسمان

در حسرت ستاره نباشد

روزی که آرزوی چنین روزی

محتاج استعاره نباشد

ای روزهای خوب که در راهید!

ای جاده‌های گمشده در مه!

ای روزهای سخت ادامه!

از پشت لحظه‌ها به در آیید!

ای روز آفتابی!

ای مثل چشم‌های خدا آبی!

ای روز آمدن!

ای مثل روز، آمدنت روشن!

این روزها که می‌گذرد، هر روز

در انتظار آمدنت هستم!

اما

با من بگو که آیا، من نیز

در روزگار آمدنت هستم؟