این دو نفر


خاطرات دخترانه

دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳

ایستادم کنار خیابون منتظرم که ماشین‌ها رد بشن، برم اونور خیابون. ماشین‌ها هم ایستادند منتظر که من رد بشم برم اونور خیابون!