این دو نفر


یازده سپتامبر خود را چگونه گذراندید؟

پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٤

و به این ترتیب در دهمین سالگرد حادثه‌ی یازدهم سپتامبر، بنده دو بار سوار هواپیما شدم، با یه کیف پوستر (یک استوانه‌ی پلاستکی سیاه رنگ یک متری) روی شونه‌ام (و گاهی توی بغلم) که بسیار شبیه جای اسلحه بود و کلا تیپم رو تروریستی کرده بود! با اون تیپ، توی فرودگاه بروکسل در به در به دنبال نمازخونه می‌گشتم. دست آخر هم در یک عبادتگاه اورتدکس نماز خوندم و هر لحظه منتظر بودم که یه نفر یه چیزی بهم بگه!

و در تمام این مدت هم استاد بزرگوار بنده کنارم بود و هی بیخ گوشم می‌گفت که «هیچ می‌دونی امروز یازده سپتامبره؟ مامانم اینا و خواهرم اینا نشستند جلوی تلویزیون اخبار رو دنبال می‌کنند، از بس که نگرانند امروز اتفاقی برام بیفته!» و من در جوابش هر بار لبخند...