این دو نفر


نیمه‌ی پیدا شده

چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱

با هم رفته بودیم بیرون که یه لیست بلندبالا خورده‌ریز برای خونه خرید کنیم. توی راه برگشتن، لیست رو از کیفم درآوردم تا دونه دونه خریدشده‌ها رو خط بزنم که یه هو جوهر خودکارم وسط کار تموم شد! با کلی حسرت و غصه بهش گفتم که این خودکار ِ نازنینم رو خیلی دوستش داشتم. تنها خودکاری بود که از ایران با خودم آورده بودمش، از بس که جنسش خوب بود و روون می‌نوشت. توضیح دادم که در طول سالیان سال تجربه‌ی امتحان کردن و نوشتن با خودکارهای مختلف، این یکی رو پسندیده بودم و هر مغازه‌ای که واسه خریدن خودکار می‌رفتم فقط سراغ همین رو می‌گرفتم. چند لحظه بعد، از توی جیبش یه دونه خودکار درآورد عین عین مال من!! و توضیح داد که این خودکار رو از ایران آورده و در طول سالیان سال تجربه‌ی امتحان کردن و نوشتن با خودکارهای مختلف، این یکی رو پسندیده و هر مغازه‌ای که واسه خریدن خودکار می‌رفته فقط سراغ همین رو می‌گرفته!

به چشم‌هاش که نگاه می‌کنم خودم رو می‌بینم که داره به من نگاه می‌کنه. گاهی که برام از قصه‌ی پر پیچ و خم زندگیش تعریف می‌کنه، دلتنگ می‌شم واسه تمام سال‌هایی که کنارش، کنار خودم، نبودم...

نظرم رو در مورد همه چیز می‌دونه. سلیقه‌ی من رو بهتر از خودم می‌شناسه! اینا رو از کجا بلده، من خبر ندارم! اما گاهی حس می‌کنم که اون خود ِ منه. خود ِ اصلی من! حس می‌کنم حالا روحم پیش کسی برگشته که از اول بهش تعلق داشته. این‌ها افسانه نیست. حقیقته. حقیقت زندگی افسانه‌ای منه...

سفر رفت و برگشت به زندگی

یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱

عصر پاییزی، ابر و بارون، رادیو و صدای شجریان، آهنگ وفا، انار دونه‌شده و نمک و آویشن، عطر سیر داغ و پیاز داغ و نعنا داغ، آش رشته با کشک فراوان، چرخ خیاطی و خورده‌های پارچه گوشه و کنار ریخته پاشیده، نخ و سوزن و قیچی و بشکاف، صدای دریل، نصب قفسه و کمد و چوب‌پرده، گریه و خنده، ناراحتی و خوشحالی، خستگی و چرت زدن روی مبل جلوی تلویزیون، خونه گرم، خونه آروم...

چمدون، فرودگاه، تنهایی، چک‌این، هواپیما، دوباره فرودگاه، دوباره تنهایی، شیرقهوه، انتظار، دوباره هواپیما، کمربندها بسته، آماده‌ی فرود، بازم فرودگاه، بازم تنهایی، فرودگاه، تنهایی، فرودگاه، تنهایی...

حالا دو هزار و هفتصد کیلومتر دورتر، عصر پاییزی، ابر و بارون، چای و عصرانه، زندگی خالی، تنهایی، تنهایی، تنهایی...

خفقان

پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸

این یادداشت توسط نویسنده نوشته نشد...