این دو نفر


» سین هشتم * :: چهارشنبه ۱۳٩٦/۱/٢
» تغییری باش که می‌خواهی در جهان ببینی :: شنبه ۱۳٩٥/٩/٦
» فلاش‌بک :: جمعه ۱۳٩٤/٩/٦
» مرسدس، یک قصه‌ی واقعی :: چهارشنبه ۱۳٩٤/۳/۱۳
» چی‌توز موتوری :: جمعه ۱۳٩۳/۱٢/۱
» گُلِ نازِ من :: دوشنبه ۱۳٩۳/۸/٥
» مسافری از هند :: جمعه ۱۳٩۳/٦/٢۱
» بار دیگر شهری که دوست می‌داشتم * :: دوشنبه ۱۳٩۳/٤/٢
» زندگی، تجربه‌ی مشترک :: جمعه ۱۳٩۳/۳/۱٦
» برای بوته‌های رز :: یکشنبه ۱۳٩۳/٢/٢۱
» من آشوبم، آرامشم تویی... :: چهارشنبه ۱۳٩٢/۱٢/٧
» خانه‌ای به وسعت دنیا :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/۱٠/۱٠
» فرودگاه‌نوشت :: شنبه ۱۳٩٢/٩/٩
» صد روز گذشت :: یکشنبه ۱۳٩٢/۸/٥
» قصه‌های قطار :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٧/٤
» دانه دانه برف :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٧/۳
» عشق و چای و دیگر هیچ... :: پنجشنبه ۱۳٩٢/٦/٢۱
» وطن یعنی... (۳) :: دوشنبه ۱۳٩٢/٦/۱۸
» پنجاه شب گذشت... :: شنبه ۱۳٩٢/٦/۱٦
» وطن یعنی... (۲) :: شنبه ۱۳٩٢/٦/٩
» پیشرفت احمقانه‌ی تکنولوژی! :: سه‌شنبه ۱۳٩٢/٥/۸
» وطن یعنی... :: دوشنبه ۱۳٩٢/٥/٧
» حکایت جوراب‌ها و خاطره‌ها :: دوشنبه ۱۳٩٢/٤/۳۱
» داستان یک شهر، پرده‌ی آخر :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۸
» روی دوم سکه :: شنبه ۱۳٩٢/۳/۱۸
» بسیار سفر باید :: چهارشنبه ۱۳٩٢/٢/٢٥
» ما یک رویایی داشتیم و ... :: شنبه ۱۳٩٢/٢/٢۱
» مهربانی بدون مرز :: جمعه ۱۳٩٢/٢/۱۳
» شهر همیشه در صحنه :: پنجشنبه ۱۳٩٢/۱/۸
» آفتاب آمد دلیل آفتاب :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۱٦
» برای فرنوش این‌دونفر :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱٢/۳
» پیدا کنید پرتقال را! :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱٢
» کرم از خود ِ درخته! :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۸
» سلام ِ نو :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱۱/٢
» این خانه را بگذار و بگذر :: یکشنبه ۱۳٩۱/۱۱/۱
» برون‌یابی* :: شنبه ۱۳٩۱/۱٠/٢۳
» نیمه‌ی کامل‌تر :: جمعه ۱۳٩۱/۱٠/۸
» اندر فضیلت ماه دسامبر در لیسبون :: جمعه ۱۳٩۱/٩/٢٤
» اوبونتو و سر ناسازگاری :: دوشنبه ۱۳٩۱/٩/٢٠
» نیمه‌ی پیدا شده :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٩/۱
» سفر رفت و برگشت به زندگی :: یکشنبه ۱۳٩۱/۸/٢۱
» خفقان :: پنجشنبه ۱۳٩۱/۸/۱۸
» دروغی به نام صلح :: شنبه ۱۳٩۱/٧/٢٩
» تورم سیصد درصدی در پرتغال :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٧/۱۱
» نوشداروی امید :: جمعه ۱۳٩۱/٧/٧
» شرح پریشانی :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٧/٥
» اندوه انسان بودن :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٦/٢۱
» در همسایگی خانوم هاویشام :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٦/۱٥
» گیسو طلا :: جمعه ۱۳٩۱/٦/۳
» خواب، دنیای فراموشی‌ها :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/۱۱
» از رنجی که می‌بریم :: چهارشنبه ۱۳٩۱/٥/٤
» ملتی به رنگ پرتغال :: دوشنبه ۱۳٩۱/٤/٢٦
» تقدیم به دنیای آرامشم :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/٤/٢٠
» میم دم‌دار :: دوشنبه ۱۳٩۱/۳/۱٥
» تجاوز کردن ممنوع!* :: جمعه ۱۳٩۱/٢/٢٢
» یه جوک بی‌مزه :: دوشنبه ۱۳٩۱/٢/٤
» لذت‌های دنیوی :: سه‌شنبه ۱۳٩۱/۱/٢٩
» در خانه :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٢۱
» دروغ بد است، لطفا! :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/۱٤
» لحظه‌ی بزرگ :: دوشنبه ۱۳٩۱/۱/٧
» به جز مهر، به جز عشق، دگر بذر نکاریم :: چهارشنبه ۱۳٩۱/۱/٢
» هنر گام زمان :: جمعه ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
» جدایی نادر و سیمین و بقیه … :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٢/۱٤
» متولد ماه دی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱٢/٤
» برای کودکان حمص :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢٦
» خاطرات یک چهارشنبه‌ی معمولی در وطن :: شنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱٥
» پیشرفت‌های خیابانی وطنی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱۱/۱۳
» پیامی از طرف اینترنت وطنی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱۱/٢
» بهشت کوچک زمینی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢۸
» مهارت از دست رفته :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/٢٥
» مسافر وطن :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» زنده باد رویش گل‌های سپید … :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٩/۱٥
» دیشب کسی مرا در خواب بوسید :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٩/۱٠
» سفرنامه :: شنبه ۱۳٩٠/٩/٥
» جمع محتاجان جهان :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۸/٢٥
» اندازه‌ی خوشبختی :: شنبه ۱۳٩٠/۸/٢۱
» بازمانده‌ای در کما :: یکشنبه ۱۳٩٠/۸/۱٥
» حکایت این روزهای ما و تعطیلی گودر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۸/٥
» بزرگ‌شده در آلمان :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۸/۳
» زندگی جاری :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٧/٢٦
» شورش به سبک منحصر به فرد پرتغالی :: جمعه ۱۳٩٠/٧/٢٢
» رفیق :: دوشنبه ۱۳٩٠/٧/۱۱
» لیسبون، لیزابون، ‌لیژبوا :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۸
» نیمه‌ی پر لیوان، نیمه‌ی خالی لیوان :: جمعه ۱۳٩٠/٧/۱
» یازده سپتامبر خود را چگونه گذراندید؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/٢٤
» عطر زندگی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/۱۸
» خانه‌ی دوست کجاست؟ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٧
» آش باید نیکوصفت باشد. :: جمعه ۱۳٩٠/٤/٢٤
» گریه با خیال راحت :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٧
» دختر آفتاب :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
» از تفریحات معلمی :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۸
» از تفریحات این‌دونفر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۸
» امروز :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
» زیبا، زیبا، زیبایی، ای لیسبون! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
» هوای پرتغالی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٤
» رویای بابا :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۳
» کلمات :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
» سخنی با شما :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
» بودنت هنوز مثل بارونه :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» صدای تو خوب است :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
» یه حس خوبی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۳
» هجرت و هجرت و هجرت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٢
» صبح سرد بارونی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٧/٢٩
» رد پا :: یکشنبه ۱۳۸٩/٧/۱۱
» دوست‌یابی از طریق زبان‌شناسی :: شنبه ۱۳۸٩/٥/٩
» یک دانشگاه شریف :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٤
» قصه‌های من و بابام :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٥
» حرفی برای گفتن، طرح "دانشکده‌ی ما، خانه‌ی ما" :: دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٠
» خداحافظ، همین حالا :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/۱۱
» خاطرات دخترانه :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳
» رویش ناگزیر جوانه‌ها :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٥
» دیگران * :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» توهم عاشقیت :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٥
» این روزها که می‌گذرد... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
» به سراغ من اگر می‌آیید... :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٩
» مدیریت بحران: مرگ نزدیک است :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/٢٤
» مواظب باشیم، تاریخ را ما می‌نویسیم! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٥
» هی روزگار ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٩
» حج: عصیان تو از این جبر ابلهانه :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/٤
» رابطه‌ی مستقیم تحجر و پلشتی! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۸/٢۱
» رنگ روح زندگی :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٤
» تب فیزیکی :: یکشنبه ۱۳۸۸/۸/۱٠
» نیم‌رخ :: جمعه ۱۳۸۸/۸/۸
» عصر ارتباطات :: یکشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٩
» Help! :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/٧
» هوای تازه :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٥
» هیچ‌کس تنها نیست! (گفت‌وگوهای آن‌لاین من و دوستم) :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٦/۱٩
» دل من، دل من، دل دیوونه‌ی من! :: شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٤
» بناهای مقدس :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٦/٥
» معرفی کتاب: سال بلوا :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٢۱
» یادداشت‌های یک عاشق ِ حرفه‌یی * :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/٦
» "آیا دستمال کاغذی مقدس است؟" یا "چگونه حجم اعتقاد دیگران را اندازه بگیریم؟" :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٤
» عصر ارتباطات :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/۱۸
» اصلاح الگوی مصرف :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/۱۱
» از خون جوانان وطن لاله دمیده :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٢۸
» داد از این بیداد :: شنبه ۱۳۸۸/۳/٢۳
» آلفااکتینین‌های من! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٧
» سبز سبزم، ریشه دارم :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۳
» نمایشگاه گل و گیاه شهرداری تهران :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٤
» فیزیک ناب محمدی! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٢/٢٠
» راه‌های شناختی فیزیکی! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٦
» معجزه :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٢/٩
» قبله‌ی ظاهری و قبله‌ی واقعی! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱/۳۱
» خسی در میقات :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱/۱۸
» آقا دزد بدجنس! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱/۱٠
» خمیری آماده در دست‌های خداوند :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱/٩
» کامی از بهار :: شنبه ۱۳۸۸/۱/۱
» دردهای من :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
» هنگام :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٢/٢۱
» آموزش انتخاب همسر! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
» شگفتی‌های من :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» مرغ و تخم‌مرغ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱۱/٢٢
» لطفاً مزاحم نشوید! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱۱/٩
» هوای جنگ :: شنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢۱
» شباهت عجیب ِ دو قصه :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱٥
» علم‌جویی عالمانه! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱٠/۱۱
» قوانین نانوشته :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱٠/۳
» زندگی وارونه! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٩/٢٥
» یک سؤال بدیهی! :: شنبه ۱۳۸٧/٩/۱٦
» تبلیغاتی که خرجش را ملت می‌پردازد :: شنبه ۱۳۸٧/٩/۱٦
» کافی است پشتت گرم باشد ... :: دوشنبه ۱۳۸٧/٩/۱۱
» دنیای کثیفِ کثیفِ کثیف :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٩/٧
» غذای جسم یا غذای روح؟ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۳
» آن‌چه یافت می‌نشود ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۸
» آن‌چه یافت می‌نشود، آنم آرزوست! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/٢٧
» آقایون نخوانند! :: شنبه ۱۳۸٧/۸/٢٥
» روایت تصویری یک سفر :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٢۱
» لباس و شخصیت! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/۱٤
» تبدیل واحد! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۸/۱۳
» اتوبوس شب :: شنبه ۱۳۸٧/۸/۱۱
» سرمایش و گرمایش زمین :: جمعه ۱۳۸٧/۸/۱٠
» فیزیک در روابط انسانی! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/٧
» سال‌های دور از خانه :: شنبه ۱۳۸٧/۸/٤
» پشت پرده‌های یک دانشگاه شریف (قسمت دوم) :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٧/۳٠
» پشت پرده‌های یک دانشگاه شریف (قسمت اول) :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٧/٢٤
» تست شخصیت‌شناسی :: جمعه ۱۳۸٧/٧/۱٩
» شگفتی‌های سرزمین سبز :: دوشنبه ۱۳۸٧/٧/۱٥
» بعد بالاتر :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٧/۱۱
» کلمات جادویی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٧/٧
» یاد باد آن روزگاران ... :: جمعه ۱۳۸٧/٦/٢٩
» بیا بریم دشت، کدوم دشت ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٢٦
» چند نکته در مورد قلیه ماهی :: شنبه ۱۳۸٧/٦/٢۳
» قلیه ماهی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٢۱
» ماراتن ثبت‌نام در آزمون دکترای شریف! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۸
» پرتاب در پاییز طلایی! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٦/۱۱
» استاد عزیز ما* :: یکشنبه ۱۳۸٧/٦/۱٠
» عمو سبزی‌فروش! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٦/٧
» بیایید با هم دوست باشیم!* :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/٥
» درد ِ زبون‌نفهمی! :: جمعه ۱۳۸٧/٦/۱
» کچل کچل کلاچه! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٥/٢۸
» تعلق دانشگاهی! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٧
» عشق را ای کاش زبان سخن بود ... :: جمعه ۱۳۸٧/٥/٢٥
» روح سبز زندگی :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٤
» غار تنهایی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/٢۳
» سیاه، سفید، خاکستری :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/٢٠
» کلاهک هسته‌ای! :: شنبه ۱۳۸٧/٥/۱٩
» پول نفت یا خود نفت؟! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٥/۱۳
» شریف شریف که می‌گن اینه؟! :: شنبه ۱۳۸٧/٥/۱٢
» تیک‌تاک بی‌وقفه‌ی این ساعت‌ها :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٠
» مواظب باشید! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٥/۱٠
» این روزها ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٥/۸
» مسأله این نیست! :: شنبه ۱۳۸٧/٥/٥
» جنبه‌های انسانی اخلاق آکادمیک! :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٢۸
» کابوس‌های سفر ناتمام! :: جمعه ۱۳۸٧/٤/٢۸
» سفر ناتمام! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٦
» بوی جوی مولیان :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٢٠
» مشق شب :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/۱۳
» سیرت زیبا، صورت زیبا. :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/۱۱
» آداب زندگی در ایران :: دوشنبه ۱۳۸٧/٤/۱٠
» زن‌سالاری مردانه! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/٤/٦
» سلسله مراتب، از زاویه دیدی دیگر :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٤/٤
» نسل واقع شده در گاف! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢
» من کجای دنیا هستم؟ :: شنبه ۱۳۸٧/٤/۱
» بهای زندگی :: جمعه ۱۳۸٧/۳/۳۱
» سری جدید ماهان رسید! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٩
» نقدی بر حساسیت‌های کوچک :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/٢۸
» ظرفیت گرمایی ویژه! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٦
» مدرسه‌ای که می‌رفتم (1) :: شنبه ۱۳۸٧/۳/٢٥
» زنان بوزونی، مردان فرمیونی :: جمعه ۱۳۸٧/۳/٢٤
» شریف، شهید بهشتی، زنجان؟ مسأله این است! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٢۳
» خون، مرگ، ... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٢
» مشکلات گوگلی! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٢
» قبله‌ای از گل سرخ :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/٢۱
» قطار می‌رود ... :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٠
» روزهای رویایی :: شنبه ۱۳۸٧/۳/۱۸
» هوای وطن :: شنبه ۱۳۸٧/۳/۱۸
» میله‌ی خطا! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٥
» بهانه‌ای کوچک برای شاد شدن! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/۱۳
» کاغذخوردکن IPhO2007 :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/۱٢
» عکس‌های تاریخی :: شنبه ۱۳۸٧/۳/۱۱
» سعدی در زنجان! :: جمعه ۱۳۸٧/۳/۱٠
» جنگ برای سازندگی! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٩
» توصیه‌های یک شاگرد فوضول! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۸
» خیلی خیلی خیلی ... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۸
» زبان فارسی، زبان ما :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/٧
» بازی حساسیت‌های کوچک (3) :: دوشنبه ۱۳۸٧/۳/٦
» بازی حساسیت‌های کوچک (2) :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٥
» بازی حساسیت‌های کوچک! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۳/٥
» اعترافات یک دانش‌آموز :: جمعه ۱۳۸٧/۳/۳
» صندوقچه‌ی خاطرات :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/۱
» سختی های زندگی من (1) :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۳٠
» استفاده از روش کم‌ترین مربعات در خیاطی! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٩
» یک تصویر دور، یک آرزو :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٧
» مشکی نه تنها رنگ عشق نیست بلکه ... :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/٢٤
» مشکی بالاخره رنگ عشق هست یا نه؟ :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٢
» لذت یک حمام خوشمزه! :: جمعه ۱۳۸٧/٢/٢٠
» مشکی رنگ عشقه! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/۱٦
» پیامک‌های این‌دونفر 2 :: شنبه ۱۳۸٧/٢/۱٤
» پیشرفت‌های توالتی! :: جمعه ۱۳۸٧/٢/۱۳
» بازی کوچیک دخترونه :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۱٠
» اکثریت در اقلیت! :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٩
» شکنجه‌ی روانی :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/۸
» سلسله مراتب :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٢/٤
» آلزایمر :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۳
» طرفداری از محیط زیست در ایران! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٢/۳
» معلم پویش :: دوشنبه ۱۳۸٧/٢/٢
» لیست خانه‌همراه :: جمعه ۱۳۸٧/۱/۳٠
» قوانین آدامسی! (قسمت دوم) :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٧
» قوانین آدامسی! (قسمت اول) :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٦
» انقباض طول و اتساع زمان :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٥
» فرهنگ یا قانون؟ :: شنبه ۱۳۸٧/۱/٢٤
» معضل زمان :: جمعه ۱۳۸٧/۱/٢۳
» پینوکیو الاغ می‌شود! :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱/٢۱
» آسمان پرستاره! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱/۱٩
» آغوش گرم وطنم! :: شنبه ۱۳۸٧/۱/۱٧
» اپتیک! :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱/۱۱
» الهه‌ی الهام :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱/۸
» ساعت بیولوژیکی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۱/٧
» این‌دونفر در بلاد کفر! :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱/٥
» نوروز وارد می‌شود! :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱/۱
» ملاقات خدا! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٩
» درد ِ آمدن سال ِ نو! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
» سندرم ساعت! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
» پله پله تا ملاقات کجا؟! :: شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
» تبلیغات وبلاگی :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٢
» علی سنتوری ممنوع! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢۱
» افکار شیطانی :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢٠
» زندگی در ابعاد بالاتر :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٩
» کوله‌پشتی :: شنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» نرم نرمک می‌رسد اینک بهار, خوش به حال روزگار :: شنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱۸
» هم‌دلی از هم‌زبانی بهتر است. :: جمعه ۱۳۸٦/۱٢/۱٧
» یه چیزی! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٦
» عشق خمیری :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
» تقارن :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» ژوپیتر من بزرگ شدم :: شنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» شهرت :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٧
» غلط‌نامه :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٦
» قابلمه‌ی برنج! :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٥
» زمستان است! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» توهم رایانه‌ای! :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» سالم باشه، پسر باشه، هرچی می‌خواد باشه! :: جمعه ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» عزیزم! :: جمعه ۱۳۸٦/۱۱/٢٦
» پوشش 4 (مصادیق جلب توجه) :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢۳
» پوشش 3 (فلسفه‌ی پوشش برای خانم‌ها) :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٢
» پوشش 2 :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٢
» پوشش اسلامی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» تخم‌مرغ رسمی! :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
» احساس وظیفه :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۸
» علم در دنیای کودکان :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٦
» پیامک‌های این‌دونفر :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٥
» کتاب‌های ناتمام :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
» آلنی :: جمعه ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» زندگی خوابگاهی 3 :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٩
» سفر به سرزمین سبز :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٧
» قطار مملکت :: جمعه ۱۳۸٦/۱۱/٥
» خاری که در گلو فرو می‌رود... :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٤
» بدون عنوان :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱
» یادآوری یک حادثه :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٩
» عزاداری :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» گولدکوئست یا فکرکوئست*؟! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
» سرزمین سبز :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢٢
» نرگس، عطر ِ زمستون :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱۸
» هدیه‌های این‌دونفر :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
» حق تألیف (کپی رایت 2) :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٥
» نگاهی به قومیت‌های گوناگون، چشم‌ها را باید شست! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
» تشکر :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
» لينک به يه نوشته :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
» یک دوست خوب، یک هدیه‌ی آسمونی :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۸
» پوشاک خانم‌ها (قسمت دوم، شلوار در یک نگاه ایده‌پردازانه!) :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٦
» پوشاک خانم‌ها (قسمت اول، مانتو) :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٠/٤
» بی سوادی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱٠/٢
» تولد ماه دی :: شنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱
» راهنمای فراغت از تحصیل :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/٢٩
» فراغت از تحصیل :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/٢٧
» کنسرت را با دقت انتخاب کنید! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٩/٢٥
» خاطرات دوم! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٩/٢٢
» کپی‌رایت :: دوشنبه ۱۳۸٦/٩/۱٩
» IPhO2007 :: شنبه ۱۳۸٦/٩/۱٧
» اموال شخصی :: جمعه ۱۳۸٦/٩/۱٦
» دنیای ده بعدی :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/۱۳
» بازگشتِ ...* :: یکشنبه ۱۳۸٦/٩/۱۱
» برای رویا :: جمعه ۱۳۸٦/٩/٩
» جنگ، آخرین راه :: جمعه ۱۳۸٦/٩/٩
» معرفی چند محصول فرهنگی :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/٦
» به یک کارگر ساده نیازمندیم! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٩/٤
» گربه‌سگ* :: شنبه ۱۳۸٦/٩/۳
» شب، سکوت، کویر :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/٢٩
» خانه‌ها را خراب نکنید! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۸/٢٤
» ژاپن کجا! این‌جا کجا! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٢۱
» گردان عاشورا* در دارآباد! :: شنبه ۱۳۸٦/۸/۱٩
» صدای دوست :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۸/۱٦
» دستور زبان عشق :: یکشنبه ۱۳۸٦/۸/۱۳
» مرگ، تولدی دوباره :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۸/۱٠
» بازی با دم شیر :: دوشنبه ۱۳۸٦/۸/٧
» متولد ماه آبان :: شنبه ۱۳۸٦/۸/٥
» ساعت برنارد :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۸/٢
» ماهان ماهان ِ * :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۸/۱
» لعنت بر این شرافت* :: یکشنبه ۱۳۸٦/٧/٢٩
» رقص کاغذ پاره‌ها :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۸
» وقایع اتفاقیه :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/٢٦
» میوه‌ی ممنوعه :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٧/٢٤
» ترس و اضطراب :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/٢۳
» دشت بی‌فرهنگی ما ... :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/٢۳
» فشار قبر :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۱
» تحولات در دوران مدرسه :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٧/۱۸
» جای خالی استاد :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٦
» دود، دورو، دوددو، قالیباف! :: جمعه ۱۳۸٦/٧/۱۳
» داستان، برای خوابیدن یا بیدار شدن؟! :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/۱٢
» ان الباطل کان زهوقا :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٧/۱۱
» اندر آداب این ماه مبارک! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٧/٩
» درس‌هایی از ماه مبارک رمضان :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٧
» هنر غر زدن :: جمعه ۱۳۸٦/٧/٦
» حس خوب معلمی :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٧/٤
» ماهواره ممنوع است! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٧/٤
» ده‌گانه :: شنبه ۱۳۸٦/٦/۳۱
» پیر شديم، رفت! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۸
» اوقات پرخاطره :: شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٤
» هم‌قطاری‌ها :: شنبه ۱۳۸٦/٦/٢٤
» مشتی از خروار! :: جمعه ۱۳۸٦/٦/٢۳
» آتش بدون دود :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۱
» درد دندانی کشیده‌ام که مپرس!! :: شنبه ۱۳۸٦/٦/۱٧
» نخبگان میهن من‌ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/۱٤
» باخانمان :: دوشنبه ۱۳۸٦/٦/۱٢
» خاطرات زندگی دانش‌جویی :: یکشنبه ۱۳۸٦/٦/۱۱
» ادبیات آقای رئیس‌جمهور :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٦
» اتفاقات نادر! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٦
» قمر در عقرب :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٦/٦
» بی‌خانمانی در آستانه‌ی بحران! :: شنبه ۱۳۸٦/٦/۳
» تغییر ساعت 2 :: جمعه ۱۳۸٦/٦/٢
» فراموشی یا تلاش؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۱
» شلمچه، بهشت یا جهنم :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳۱
» چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۳۱
» پویانمایی یا واقعی؟ :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٢۸
» بی‌خانمان :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
» افتخار بزرگ ملی :: جمعه ۱۳۸٦/٥/٢٦
» خاطرات زندگی خوابگاهی 2 :: جمعه ۱۳۸٦/٥/٢٦
» تشکر و عذرخواهی :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/٢٤
» اثر "Kaye" :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» وقت‌شناسی :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» بچه‌های دست‌فروش :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» خاصیت افراط‌انگیز! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» همه‌گیر شدن اعتیاد یانگومی! :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳
» باز هم پیام بازرگانی!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٥/٢٢
» چگونه حرفمان رابزنيم يا اين کجا اون کجا! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٥/٢٢
» اعتیاد یانگومی :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٢۱
» باز هم آگهی بازرگانی! :: جمعه ۱۳۸٦/٥/۱٩
» انرژی هسته‌ای همچنان حق مسلم ماست. :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» مگس‌کش :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» در حاشیه‌ی کنسرت شجریان :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» این یک آگهی بازرگانی است! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٧
» کمی هم خبر خوب :: دوشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٥
» قانون کتز! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٤
» اینجا ایران است! :: شنبه ۱۳۸٦/٥/۱۳
» به هر حال، خدا هنوز من را دوست دارد!! :: شنبه ۱۳۸٦/٥/۱۳
» ماجراهای ما و نانوایی محل :: شنبه ۱۳۸٦/٥/۱۳
» روستایی به نام تهران :: شنبه ۱۳۸٦/٥/۱۳
» امنیت اجتماعی :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٠
» ابراز ندامت :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٥/۱٠
» خدا هنوز من را دوست دارد :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٧
» درگیری در یک ماجرا و پی‌گیری صداقت در خبرها! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٧
» ایرانی مهمان نواز یا ایرانی از خود مُتُشَکِر! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٧
» المپیاد فیزیک آمد و رفت! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٧
» اعتیاد وبلاگی :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٧
» خودمان را پیدا کردیم! :: یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٧
» رکورد شکنی :: جمعه ۱۳۸٦/٤/٢٢
» فراغت از تحصيل :: شنبه ۱۳۸٦/٤/۱٦
» آبدارچی :: جمعه ۱۳۸٦/٤/۱٥
» نذارید منو ببرند :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٤/۱٢
» بنزین و دیگر هیچ! :: دوشنبه ۱۳۸٦/٤/۱۱
» ملت غيور ايران :: شنبه ۱۳۸٦/٤/٩
» مژده مژده :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٤/٦
» مجازات اسلامی :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٤/٥
» گفتگوی ویژه‌ی خبری :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٤/٥
» متولد ماه خرداد :: دوشنبه ۱۳۸٦/٤/٤
» این تلخی شیرین :: یکشنبه ۱۳۸٦/٤/۳
» تهرون تهرون که می‌گن شهر خوبیه ولی ... :: یکشنبه ۱۳۸٦/٤/۳
» جواهری در قصر :: جمعه ۱۳۸٦/٤/۱
» اعتراض :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۳/۳٠
» تاریخِ تکرارپذیر :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۳/٢٩
» زمین‌لرزه :: دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۸
» آلمانی یا ترکی؟!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۸
» خاطرات زندگی خوابگاهی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٧
» ارث پدری :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٧
» اخبار :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٧
» دوستان :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٧
» تغيير ساعت :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۳
» منم اومدم :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۳/٢٢
» صاحب‌خانه :: دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۱
» سلام :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٠
» یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٠ :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٠