این دو نفر


آلمانی یا ترکی؟!!!

دوشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۸

خیاطی کردن با بوردای آلمانی یعنی چشم‌بسته الگو بکش، چشم‌بسته بنداز رو پارچه و بِبُر، چشم‌بسته بدوز و آخرش هم بپوش و حالشو بِبَر!

اما خیاطی کردن با بوردای ترکی یعنی الگو رو که می‌کشی دقت کن، رو پارچه که می‌ندازیش دقت کن، وقتی می‌دوزی دقت کن، آخرش هم خودت آی‌کیو بزن و یه فکری واسه قسمت‌هایی که معلوم نیست به کجا وصل می‌شن، بکن!

یه بار داشتم از روی یه بوردای ترکی خیاطی می‌کردم که فهمیدم سرشانه‌ی جلو یک سانتی‌متر از سرشانه‌ی پشت کوچیک‌تره و تازه کمربندش رو هم خودم یه جوری به یه جایی وصل کردم که شبیه عکس لباسه بشه! در ضمن، حواستون باشه توی الگوی ترکی، توضیحات و شماره‌های نقشه، بیرون از نقشه نوشته شده. یعنی اگه دارین الگو می‌کشین، حواشی رو هم در نظر داشته باشین وگرنه مجبور می‌شین دوباره موقع دوختن، نقشه‌ها رو باز کنید و توضیحاتش رو بخونید!