این دو نفر


متولد ماه خرداد

دوشنبه ۱۳۸٦/٤/٤

من متولد ماه دی هستم و به این موضوع افتخار می‌کنم. فرنوش متولد آبانه ولی نمی‌دونم به این موضوع افتخار می‌کنه یا نه! وبلاگ "این‌دونفر" متولد خرداده و تازه یادم افتاد که چه جالب! سمبل ماه خرداد، "دوپیکر" است. "این‌دونفر" معتقدند طالع بینی ماه تولد هیچ‌وقت خطا نمی‌کنه.