این دو نفر


ملت غيور ايران

شنبه ۱۳۸٦/٤/٩

ملت غیوری داریم! از 22 بهمن گرفته تا 3 خرداد، از 2 خرداد گرفته تا 4 تیر، از پیروزی در جام جهانی گرفته تا آغاز سهمیه‌بندی بنزین، به هر بهانه‌ای حماسه می‌سازند! تیتر اول خبرها شدن مبارکتان باشد!