این دو نفر


درگیری در یک ماجرا و پی‌گیری صداقت در خبرها!

یکشنبه ۱۳۸٦/٥/٧

5/5/86

قرن ما یعنی قرن اطلاعات. بخش مهمی از این اطلاعات یعنی خبر. زندگی ما با شنیدن و خواندن خبرها عجین شده. کسی که در این روزها از اخبار این سو و آن سوی دنیا بی‌خبر باشد به نوعی بی‌سواد محسوب می‌شود. یکی از مشکلات و دغدغه‌ها در این زمینه اطمینان از راستی و درستی خبرهاست. همیشه هم دیده و شنیده‌ایم که خبرگزاری‌ها یکدیگر را به دروغ‌پردازی در اخبار متهم می‌کنند و ادعای صحت خبرهای خود را دارند. افراد پیگیر خبر هم که دخالتی در ماجراها ندارند اصولا کاری نمی‌توانند بکنند جز این که یا به یک خبرگزاری اعتماد کنند و یا با کنار هم گذاشتن اخبار مختلف، راست و دروغ ماجرا را با تلاش و کنکاش خود مشخص کنند.

نکته‌ی جالب برای من همیشه این است که با وجود "کوچک بودن دنیای ما" که در آن هر کس می‌تواند به طور متوسط با 6 واسطه به هرکس دیگری در دنیا دست بدهد(!) چقدر قدرت خبرگزاری‌ها برای وارونه کردن یک ماجرا زیاد است. اتفاقی که 2 کوچه آن‌طرف تر از خانه‌ات رخ داده را از هر خبرگزاری به گونه‌ای دیگر می‌شنوی.

قضیه وقتی جالب می‌شود که خودت درگیر ماجرا باشی و به دنبال کردن خبرهای مربوط به آن بپردازی و بدتر از همه این‌که ماجرا سیاسی هم باشد! من این تجربه را به صورت جدی در مورد دفن شهدای گمنام در دانشگاه شریف داشته‌ام.

اما بحث من در این‌جا در مورد وارونه جلوه دادن خبرها نیست چون قضیه‌ای که این‌بار درگیرش بودم سیاسی نبود که نیاز به دروغ‌پردازی داشته باشد.

در جریان المپیاد یکی از تفریحات ما در اصفهان سر زدن به خبرگزاری‌های ایسنا و ایرنا و ... در مورد المپیاد بود. برای ما که تا حدودی درگیر جزئیات ماجرا بودیم بعضی از خبرها و شرح وقایع آن‌ها به نوعی لطیفه محسوب می‌شد! از غلط نوشتن مداوم نام اعضای کمیته‌ی علمی گرفته تا مدال‌آور کردن من و زهرا و الهام ! خبرهای داغ از مرگ گُرکُفسکی! انتقال سمت ریاست از سپهری به اجتهادی! و و و ...

یکی از جالب‌ترین خبرها در مورد ‌موضوع سوالات بخش نظری بود. در این خبر اعلام شده بود که سوالات امسال ایران بر مبنای انرژی هسته‌ای طرح شده است! من واقعا انگیزه‌ی این خیال‌پردازی را نفهمیدم.

حالا بد نیست شما سری به سوالات المپیاد بزنید و اگر توانستید هر گونه ارتباطی بین آن‌ها و چیزهایی از قبیل انرژی، هسته، صلح یا بمب پیدا کردید به کمیته‌ی علمی خبر دهید!