این دو نفر


بچه‌های دست‌فروش

سه‌شنبه ۱۳۸٦/٥/٢۳

هیچ‌کس هیچ راهی برای مواجه شدن با آبدارچی به "این‌دونفر" ارائه نکرد. تو رو خدا یکی بگه با بچه‌های دست‌فروش و اون‌هایی که ساز می‌زنند چه کار کنیم!