این دو نفر


افتخار بزرگ ملی

جمعه ۱۳۸٦/٥/٢٦

امام جمعه‌ی موقت تهران قرارگرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی را برگ زرین دیگری از افتخارات این گروه دانست!

هنوز دولت امریکا تصمیم قطعی بر ای تصویب این قضیه نگرفته که خودمان افتخار قرار گرفتن نام سپاه را در کنار گروه منافقین و طالبان و ... جشن می‌گیریم. واقعاً تبریک عرض می‌کنم! و پیشنهاد می کنم از این به بعد خودمان پیش قدم شویم و تا امریکایی ها به فکر تروریست کردن بسیج نیفتاده اند خودمان استادش کنیم!