این دو نفر


فراموشی یا تلاش؟

پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۱

"چیزی رو که نمی‌تونی به دست بیاری فراموش کن و چیزی رو که نمی‌تونی فراموش کنی به دست بیار."

این جمله در نگاه اول یه جور تناقض‌نما است اما اگه بتونی تشخیص بدی که در هر موردی کدوم گزاره از دو گزاره‌ی اون در موردت صدق می‌کنه، هم می‌تونی شاد زندگی کنی هم موفق (شادی نتیجه‌ی گزاره‌‌ی اوله و موفقیت، نتیجه‌ی دومی).

ولی گاهی همین تشخیصه که می‌خواد دیوونه‌‌ات کنه ... .

پ. ن. جمله‌ی مذکور گویا منسوب به شکسپیر است.