این دو نفر


خاطرات زندگی دانش‌جویی

یکشنبه ۱۳۸٦/٦/۱۱

مهر ماه 79، وقتی که "این‌دونفر" سال اولی بودند، دکتر اردلان استاد فیزیک یک بودند. جلسه‌ای که نیرو را درس می‌دادند گفتند که تمام نیروهای دنیا چهار نوع هستند: گرانش، الکترومغناطیس، هسته‌ای ضعیف و هسته‌ای قوی. بعد از کلاس، رفتم و از دکتر اردلان پرسیدم: پس نیروی اصطکاک چیه؟!!!