آقای بنفش

از وقتی اومدم ایران (حدود دو ماه) چهار بار سوار ماشین دوستان مختلف شدم که ربطی هم به همدیگه نداشتند اما همه‌شون توی ماشین‌شون پالت گوش می‌دادند! ولی دیگه انتظار نداشتم زنگ بزنم آژانس بیاد دنبالم که جایی برم، بعد ببینم اونم پالت روشن کرده تو ماشینش! و نکته‌ی جالب داستان این‌جاست که اگه خودمم ماشین داشتم و می‌خواستم چیزی برای گوش دادن انتخاب کنم، بی برو برگرد، همین پالت رو انتخاب می‌کردم!

 

/ 0 نظر / 31 بازدید