وقت‌شناسی

امروز صبح ساعت 9:30 وقت دندون‌پزشک داشتم. وقتی رفتم آزادی تا سوار تاکسی‌های ونک بشم دیدم 30 نفر آدم تو صف ایستاده و هیچی ماشین نیست. یه مدت ایستادم ولی دیگه داشت دیرم می‌شدم. از تو صف دراومدم رفتم سر خیابون. چند دقیقه بعد یه ماشین شخصی سوار شدم ولی خیلی دیر شده بود و دیگه سر وقت نمی‌رسیدم. تصمیم گرفتم خیلی باشخصیت باشم و تأخیرم رو به دندون‌پزشکم اطلاع بدم. تلفن زدم و گفتم که شاید یه ربع دیر برسم اون‌جا. منشی هم با پزشک مشورت کرد و گفت پس امروز دیگه نیا، فلان روز بیا. چون اگه یه ربع دیرتر از وقتت برسی، کارت یه ربع دیرتر تموم می‌شه و نفر بعدی باید یه ربع منتظر بشینه!!! تصور کنید چه‌قدر شگفت‌زده شدم. 9:35رسیدم میدون ونک و مستقیم رفتم سمت تاکسی‌های آزادی. 10 تا تاکسی صف کشیده بودند و هیچی مسافر نبود...

/ 0 نظر / 3 بازدید