پنجاه شب گذشت...

و فاصله تجربه‌ای بیهوده است،‌ ای دوریت آزمون تلخ زنده‌به‌گوری...

 

/ 1 نظر / 35 بازدید
Sooroojm

پرسید کسی منزل آن مهر گسل گفتم که: دل من ست او را منزل گفتا که: دلت کجاست؟ گفتم: برِ او پرسید که: او کجاست؟ گفتم: در دل